‘Door het bundelen van kennis en ervaring werd de innovatie nóg beter’

‘We kenden elkaar al hoor, in eerdere projecten hebben we op een prettige manier samengewerkt’ antwoordt Chris Reitsma, uitvoerder bij NTP, op de vraag hoe NTP bij dit project betrokken is geraakt. ‘En een goede eerdere ervaring is een goede basis om een volgend project samen in te gaan.’

Chris heeft het over project Julianalocatie, een prachtige locatie midden in Apeldoorn. Een plek met geschiedenis. ‘Vroeger stond hier het ziekenhuis. Nu komen er zorgwoningen en particuliere woningen.’
Explorius had de Julianalocatie al in bezit toen AquaBASE, NTP, Nijhuis en Explorius met elkaar om tafel gingen. ‘Explorius en NTP zijn oude bekenden van elkaar en wisten elkaar al goed te vinden in de projecten Klaarbeek Epe, Nieuw Heeten Hutten en Bergentheim Bakkersland. In Apeldoorn deed zich de gelegenheid voor om het project in bouwteamvorm op te pakken waarbij Explorius mogelijkheden zag voor een innovatieve waterberging.’ vertelt Tom Olde Keizer van Explorius Gebiedsontwikkeling.

‘Doordat we van het begin af aan met elkaar in bouwteam samen hebben gewerkt, wisten we welke punten in de inrichting van de openbare ruimte van belang waren voor Explorius maar ook voor de gemeente Apeldoorn’ gaat Chris verder. ‘Één van die punten was de waterberging in de wijk. Met waterdoorlatende bestrating had de gemeente Apeldoorn geen goede ervaringen bij eerde projecten in de onderhoudsperiode . Blad en vuil zorgde er voor dat de bestrating minder goed waterdoorlatend werd en dit was moeilijk te verwijderen door beheer en onderhoud. Er moest dus gekeken worden naar ander opties. Een wadi was één van de opties die is bekeken maar gezien het woningprogramma en het behoud van bestaande bomen konden de wadi’s niet groot genoeg worden gemaakt om de complete bergingsopgave in te vullen.’
Van daaruit zijn er naar andere mogelijkheden gekeken. Youri Dirne, accountmanager AquaBASE, vertelt meer over het traject: ‘Door adviesbureau Proviel zijn er een aantal systemen naast elkaar gezet. Hierbij is gekeken naar de factor bouwtijd en financiën. Voor dit project bleek AquaBASE de meest interessante optie.’

‘Het team van Explorius, Proviel en NTP hebben door kennis en kunde te bundelen theorie en praktijk bij elkaar gebracht waardoor het systeem van AquaBASE door de gemeente Apeldoorn als gedragen oplossing is goedgekeurd.’ vertelt Tom Olde Keizer.


Youri vervolgt: ‘Door de inzet van AquaBASE voldoet Explorius en dus de gemeente Apeldoorn aan de compensatie-eis van het waterschap; het waterschap verwacht dat hemelwater in de wijk zelf wordt vastgehouden en afgevoerd kan worden zodat rioleringen, gemalen en waterzuiveringen niet extra worden belast.’

‘Interessant om in dit project voor AquaBASE te kiezen was dat het als fundering én als waterbuffering ingezet wordt. Dit scheelt daardoor veel tijd en kosten in aanleg en materiaal’

Chris vult aan: ‘Zoals ik al zei zaten we al aan de voorkant met elkaar om tafel. Wij hebben als NTP kennis van de praktische uitvoerbaarheid en konden daarom adviseren over verbeteringen in de aanleg van AquaBASE. Het product is exact hetzelfde maar de opbouw is verbeterd en daardoor beter praktisch uitvoerbaar’.

Youri: ‘AquaBASE is nu al in de bouwrijpperiode aangelegd. Het enige wat er straks, bij het woonrijp maken van de locatie, nog moet gebeuren is het aanleggen van nieuwe bestrating. Door de inbreng van NTP hebben we het aanbrengen van de geotextielen aangepast. Nu worden de buizen op een later moment pas terug gegraven waardoor de constructieve opbouw van AquaBASE beter blijft gewaarborgd. Voor ons is het mooi dat we iedere keer, bij ieder project, door inbreng van derden kunnen blijven verbeteren en optimaliseren. We monitoren veel samen met de opdrachtgever de werking van AquaBASE. Dat is het mooie van innoveren en van samenwerken: samen een steeds beter product neer kunnen zetten.’

Tom vertelt: ‘Inmiddels zijn door NTP de bouwrijpwerkzaamheden afgerond en zijn NUTS partijen bezig om de voorzieningen aan te leggen. Vervolgens wordt door Nijhuis bouw gestart met de bouw van 41 koopwoningen, 45 huurwoningen en 3 woon-zorgcomplexen en zal het project woonrijp gemaakt worden door NTP.’

Chris sluit af: ‘Voor ons is de Julianalocatie echt een werk dat bij ons past: grondwerk, bodemsanering, verhardingen, groenwerkzaamheden en werken met innovaties. Het is echt een prachtproject!’
Media
  • Aquabase 2
  • Aquabase 1
  • Aquabase 3
deel deze pagina
Naar overzicht