Bouwteam Herinrichting gemeente Aalten

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Aalten
locatie
Dijkstraat Aalten
start werkzaamheden
01-01-2021
geplande oplevering

Project Omschrijving

Start van een mooie samenwerking!

Op 25 mei is de bouwteamovereenkomst ‘Herinrichting gemeente Aalten’ ondertekend door gemeente Aalten en NTP. De gemeente heeft in een aanbestedingsprocedure NTP geselecteerd om samen met de gemeente, bewoners, gebruikers en bedrijven dit jaar tot een gedragen plan te komen om het centrum van Aalten verkeersveilig en duurzaam in te richten. 

Herinrichting centrum Aalten

Een vitaal, veilig, compact en aantrekkelijk centrum in Aalten. Daar zet de gemeente Aalten zich voor in. Om dat te bereiken, is een nieuwe inrichting van de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat nodig. Met grote betrokkenheid van ondernemers, eigenaren en bewoners is een visie opgesteld voor de Dijkstraat.  De komende periode wordt deze visie verder uitgewerkt naar een gedragen ontwerp en succesvolle realisatie van dit project. De planning is om begin 2021 tot uitvoering over te gaan. 

Global Goals

Om invulling te geven aan een duurzame inrichting van beide straten, wordt gebruik gemaakt van Global Goals. Hierbij zijn de thema’s gezonde levens, materiaalgebruik, klimaatbestendigheid, vergroening en biodiversiteit belangrijke pijlers binnen de inrichting van de openbare ruimte.
Regelmatig zal er in ‘Aalten Actueel’ toegelicht worden welk doel er wordt toegepast en hoe dit vorm krijgt binnen het project.
Op www.sdgnederland.nl staat meer informatie over deze Global Goals.
Neem voor meer informatie contact op met René Marsman

Projectleider
0657114232 stuur mij een email