Bijdragen aan een duurzame en circulaire leefomgeving

neem contact op
wegen
Bodem
water
energie
advies
wegen

In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richten wij onze leefomgeving op infrastructureel vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. We geloven dat het beste eindresultaat ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met onze klanten, ketenpartners en eindgebruikers. Het zit in onze cultuur om naar elkaar te luisteren waardoor we tot de beste oplossingen komen.

meer over wegen
Bodem

We zijn specialist op het gebied van bodemsanering en duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland.  Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

meer over de bodem
water

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en/of instellingen en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen? Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot hinder en overlast, maar kan ook gezondheidsschade tot gevolg hebben.

meer over water
energie

De vraag naar duurzame energie groeit. Tevens neemt de belasting van de elektriciteitsvoorziening sterk toe. We hebben dan ook alle reden om naar duurzame, minder energie verbruikende bronnen van koude en warmte uit te kijken. En omdat we in ons werk altijd bezig zijn met beweging en energie, kijken we hier steeds naar uit.

meer over energie
advies

Voordat u het werk gaat gunnen wilt u weten wat u krijgt en wat het kost. Ook de manier waarop het infrastructurele of milieutechnische product gemaakt wordt is van belang. Evenals de communicatie met omwonenden en gebruikers. Als het aan ons ligt vormen we daarvoor een bouwteam om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Uitgangspunt is dat de uitvoering, de communicatie en de oplevering voldoen aan uw verwachtingen. Dit stemmen we af voordat u beslist aan wie u de opdracht gunt.

meer over advies

Werken aan een duurzame leefomgeving

In samenwerking met overheid, bedrijven en instellingen richten wij onze leefomgeving op infrastructureel en milieukundig vlak op een veilige en gezonde wijze functioneler en duurzamer in. We geloven dat het beste eindresultaat ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met onze klanten, ketenpartners en eindgebruikers. Het zit in onze cultuur om naar elkaar te luisteren waardoor we tot de beste oplossingen komen.

Lees meer over NTP

PROJECTEN

lopend project Enschede
Roombeek Enschede
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat Utrecht
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Asfalt- en elementenonderhoud Wageningen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Fietssnelweg Oldenzaal en rotonde Enschedesestraat
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Herinrichten straten Groessen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Herinrichting Voorplein Gemeentehuis te Dalfsen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Rioleringswerkzaamheden Nijmeegsestraat Gendt
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bodemsanering 's-Gravelandseweg Hilversum
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bodemsanering Herenstraat Leiden
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Bodemsanering bedrijventerrein Coevorden
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Veldproef Bestrijding Japanse Duizendknoop
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam Dorpspark De Laak Rheden
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Lake Source Cooling ZGT Twente
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Reconstructie Dorpsstraat midden Enter
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Reconstructie Keizerstraat Deventer
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam Herinrichting gemeente Aalten
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam WOC Nieuw Leusen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Herinrichting schoolomgeving Gramsbergerweg te Hardenberg
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Asfaltonderhoud gemeente Losser
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Grond- en in-situsanering in Hoogeveen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouw-en woonrijp maken Tichellande Druten Oost
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam Onderhoudspad Oostdijk Hoogwatergeul Veessen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam duurzaam fietspad Hessenbergseweg Heumen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Het Stroink Enschede
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
De Glind
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Ontwikkeling plangebied Stakenbeek, Woonrijp maken
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Bouwteam Hogekamp Universiteit Twente
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam Rolderstraat Assen
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Onderhoud Spijkerbuurt fase 2
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
In Situ Bodemsanering in Braunschweig
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bouwteam herinrichting centrumplan Hattem
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Schuytgraaf
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Ugchelen Buiten
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Aanleg onderafdichting stortvak Attero
bekijk project

PROJECTEN

lopend project Enschede
Bodemsanering asbest 't Gijmink Goor
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Bodemsanering Van Leeuwenpark Leiderdorp
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Circulair Bouwteam Braamt
bekijk project

PROJECTEN

afgerond project Enschede
Oldenzaalsestraat Enschede
bekijk project
bekijk alle projecten