Skip to content
Gedumpte drugsafval vaten

Drugsafval sanering grond en grondwater

Steeds vaker komt gedumpt drugsafval en/of het oprollen van een drugslab in het nieuws. Drugsafval is gevaarlijk voor mens, dier en natuur. Hierin zitten stoffen die het milieu ernstig kunnen beschadigen. Het vormt daarmee een groot risico voor het milieu en voor de mensen die deze gevaarlijke afvalstoffen aantreffen. NTP kan u helpen met het saneren van deze afvalstoffen.

Verontreinigde bodem door drugsafval

Nadat de eerste fase van bereddering door de hulpdiensten is uitgevoerd, waarbij de ‘zichtbare’ verontreiniging is verwijderd, wordt een bodemonderzoek uitgevoerd naar de aard- en omvang van de restverontreiniging. Op basis van dit onderzoek stelt NTP voor u een plan van aanpak op voor de verwijdering van het drugsafval uit grond- of grondwater.

Heeft u te maken met verontreinigde grond of grondwater als gevolg van het dumpen van drugsafval? Ga dan het gesprek aan met onze bodemspecialisten om te kijken wat voor u de beste aanpak op maat is.

Wat is drugsafval?

Drugsafval is de verzamelnaam voor overgebleven materiaal na de productie van synthetische drugs. Naast drugsresten bevat het afval vaak oplosmiddelen zoals aceton, methanol en mierenzuur. Deze laatste worden vaak aangetroffen in jerrycans en vaten of zijn reeds gedumpt in het milieu.

Blauwe vaten die mogelijk drugsafval bevatten of schadelijke stoffen voor de productie van drugs.

Waarom is het een grote bedreiging?

Sommige stoffen zijn brandbaar en/of zuur en kunnen een groot effect hebben op de natuur. Daarnaast is het afval wat in de bodem terugkomt zeer gevaarlijk voor onze planten en dieren. Maar ook voor de mens als het terecht komt in onze voeding of drinkwater. Ook kunnen er giftige dampen ontstaan bij bepaalde combinaties van drugsafval, met alle gevolgen van dien.

Bodemsanering bij drugsafval

Afhankelijk van de aard en de omvang van de verontreiniging biedt NTP een aanpak op maat aan waarbij verschillende technieken kunnen worden toegepast.

Voor de onverzadigde zone bestaat deze aanpak veelal uit bodemluchtextractie en/of het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. Daar waar de locatie moeilijk te bereiken is (bijv. in bebost gebied) beschikt NTP over een mobiele behandelinstallatie voor de bodemlucht welke op een aanhanger naar de locatie kan worden getransporteerd.

Voor de verzadigde zone zijn meerdere technieken mogelijk zoals een chemische behandeling of fysische in-situ saneringstechnieken. Dit kan bestaan uit directe injectie, persluchtinjectie of het onttrekken van grondwater.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider