Skip to content

Grondbanken (secundaire bouwstoffen)

In het kader van nuttig hergebruik van grond beheren we onder de naam Sanog en de Bree enkele grondbanken in de regio en zijn we medebeheerder van de grondbank Hengelo. Het gaat hier om de overname of leverantie van schone tot lichtverontreinigde materiaalstromen en de bemiddeling tussen vraag en aanbod in de markt. Op deze manier verzorgen wij de acceptatie, het beheer en de leverantie van grondstromen voor diverse gemeenten in onze regio.

De grondbanken de Bree en Hengelo zijn gecertificeerd conform de BRL 9335 voor het innemen en samenvoegen van kleine partijen grond en het onder certificaat leveren van grond en zand, bomenzand en bomengrond, binnen de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit. Naast het beheer van grondbanken houden we ons ook bezig met grootschalige toepassingen waaronder grondwallen langs de Rijksweg A1 en A35 in Hengelo.

Hoe complex uw project ook is, NTP vindt altijd een passende oplossing. NTP beschikt over een zeer
ervaren en deskundig team van specialisten op het gebied van bodem en in-situ saneringen.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur