Skip to content

Directe injecties van substraten

Is de bodem waarin u dient te saneren slecht doorlatendheid? Dan zijn directe injecties de oplossing. Of het nu gaat om aerobe afbraak, anaerobe afbraak of chemische reductie of chemische oxidatie, NTP biedt voor iedere verontreinigingssituatie een oplossing.

Wij hebben daarvoor een wereldwijd netwerk opgebouwd met leveranciers over de hele wereld en bieden u daarin maatwerk gebaseerd op uw locatie, de verontreinigingssituatie en het beschikbare budget. Wij brengen substraten in de bodem zoals slow release compounds (voor In Situ Metaal Precipitatie, aerobe compounds (voor de biologische afbraak van olie en aromaten), anaerobe compounds (voor gechloreerde koolwaterstoffen) of chemische oxidatie middels diverse oxidantia (voor PAKS’s, oliën, aromaten en VOCl’s).

Met een speciaal daarvoor ontwikkelde mobiele mengunit zijn wij in staat grote hoeveelheden product per dag geregistreerd te verwerken. Het product wordt vervolgens middels directe injectie of door infiltratie via injectiefilters in de bodem gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur