water

  • Advies en uitvoeringsontwerp grondwatersaneringen
  • Grondwatersaneringen (pump en treat)
  • In situ saneringen
  • Duurzaam grondwaterbeheer
neem contact op
Rendabel water
Duurzaam grondwaterbeheer
Grondwatersaneringen

Rendabel water

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en/of instellingen en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen? Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot hinder en overlast, maar kan ook gezondheids-schade tot gevolg hebben. In Nederland is op verschillende plekken sprake van wateroverschot en daarnaast is er een watervraag, kunnen we deze “verbinden”? Waar kan rendabel energie gewonnen worden uit water in de breedste zin van het woord? NTP onderzoekt de mogelijkheden. Lees meer...

Duurzaam grondwaterbeheer

We zijn specialist op het gebied van duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland. Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

Van bestrijden grondwateroverlast, beschermen van drinkwaterwinningen, behandelen van verontreinigde waterstromen tot bronwater voor industriële doeleinden.

Wij bieden voor elk watervraagstuk een verantwoorde oplossing op maat. Het is onze uitdaging om een match te maken tussen opdrachtgevers die wateroverlast ervaren en opdrachtgevers die de behoefte hebben aan water.Onze uitgebreide kennis op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer, energieopwekking, energiebesparing, grijswater, programmering van software, waterbehandeling, waterzuivering, watersystemen, beheer en onderhoud van installaties, maakt ons al jaren succesvol in de markt van duurzaam grondwaterbeheer. Voortdurend spelen we in op de laatste ontwikkelingen om onze opdrachtgevers de beste oplossing te bieden.

Grondwatersaneringen

Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd. Daarnaast beschikken we over losse componenten die we kunnen inzetten bij kortlopende projecten of calamiteiten. De zuiveringsinstallaties, onttrekkings- en infiltratie-units bouwen we zelf met inbegrip van de telemetrische besturing en bewaking van het saneringsproces.  

Neem voor meer informatie contact op met Dennis Scheper

Projectleider
0630403297 stuur mij een email