Skip to content

Werken aan een duurzame leefomgeving

Duurzaamheid binnen NTP

Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben onze prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen onze organisatie en projecten onderzoeken we voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen.

De verschillende vestigingen en disciplines van NTP hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen.

Samen werken aan onze duurzaamheidsdoelstellingen

Binnen NTP is duurzaamheid van ons allemaal. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn tot stand gekomen door interne en externe samenwerking en input vanuit alle afdelingen; uitvoering, HR, KAM, directie, bedrijfsbureau, onze innovatieclub, de tenderafdeling, onze asfalttechnoloog, de technische dienst, de werkplaats enz.

Dit typeert NTP. We werken samen om tot het beste resultaat te komen. Intern heeft onze duurzaamheidscoördinator gezamenlijk met onze afdelingen realistische doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050 vastgesteld en borgt de voortgang door periodieke tussentijdse toetsing hiervan. Hierdoor is iedereen in onze organisatie eigenaar van duurzaamheid. Intrinsiek gemotiveerd maar extrinsiek getriggerd.

10 heldere doelstellingen voor 2025

NTP staat voor 10 heldere duurzaamheidsdoelstellingen. Deze staan direct in lijn staan met de SDG’s. Ook hebben we de link naar Duurzaam GWW gemaakt in ons beleid. Zo is bijvoorbeeld onze duurzaamheidsdoelstelling ‘Duurzame energie’ overeenkomstig met de sub-SDG’s 7.1, 7.2, 9.4, 11.6 en 12.2 en met de ambitie ‘Energie binnen Duurzaam GWW.
Op deze manier hebben we onze eigen doelstellingen direct gekoppeld aan de doelstellingen zoals beschreven in de Sustainable Development Goals en aan de ambities binnen Duurzaam GWW.

We zien duurzaamheid niet als een selectief iets maar benaderen dit juist holistisch. Vanuit het systeemdenken draag je het meeste bij aan de SDG’s als je werkt vanuit een holistische benadering. Met een holistische benadering kijk je naar de impact ten aanzien van alle SDG’s, zowel positief als negatief, in de hele keten, en zorg je dat je activiteiten positief bijdragen aan zo veel mogelijk SDG’s en tegelijkertijd de negatieve impacts in de volle breedte stap voor stap elimineren.

Selectief gebruik van de SDG’s betekent dat de organisatie er een paar SDG’s kiest waar ze wel werkelijk een verschil in wil maken, maar zonder oog te hebben van de (mogelijk negatieve) impact die ze daarmee hebben op andere SDG’s. NTP heeft door zijn bedrijfsactiviteiten zeker op de ene SDG meer impact dan de andere maar we zullen bij de afweging en uitvoering van activiteiten altijd holistisch kijken naar de impact op de SDG’s.

Onze duurzaamheidsdoelstelling zijn afgestemd op:

Waar willen we naar toe?

In 2025 hebben we de ambitie om aan bovenstaande SDG-doelstellingen en ambities van Duurzaam GWW te voldoen.

Waar staan we nu?

Status voortgang doelstellingen mei 2022

Ambitieweb NTP

Op dit moment is het binnenste (zandkleurige) web de huidige status. Onze doelstelling voor 2025 is om op een hoger ambitieniveau uit te komen, de buitenste cirkel.

Wat onze ambities en doelstellingen zijn voor 2025? Lees dat door door te klikken op onderstaande doelstellingen van NTP.

De 10 doelstellingen van NTP voor 2025

Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen we niet alleen bereiken; we werken daarom intensief samen met externe kennispartners, leveranciers, adviesbureaus, start-ups en opdrachtgevers om op deze manier samen verder te komen. Kennissessies, workshops en bijeenkomsten rondom duurzaamheid verzorgen wij samen met externen voor onze eigen collega’s. Op deze manier blijven we werken aan onze kennis over duurzaamheid en duurzame toepassingen én aan ons duurzaamheids-dna.

We werken regionaal en lokaal met partners samen. De opgedane kennis en ervaring delen we vanuit onze vier vestigingen met elkaar en we hebben zo veel kennis en ervaring rondom duurzaamheid in huis. In een project kiezen wij samen met de opdrachtgever voor de beste duurzame keuzes op basis van feiten. Gezamenlijk met experts maken we de afweging op basis van duurzaamheid, kosten, omgeving en toepasbaarheid. Duurzaamheid is altijd maatwerk en afhankelijk van omstandigheden, omgeving en bereikbaarheid.

Neem voor meer informatie contact op met
Monique Jordense
Duurzaamheid & Communicatie