Ga naar de inhoud

Werken aan een duurzame leefomgeving

DUURZAAMHEID BINNEN NTP

Circulariteit en de verduurzaming van onze leefomgeving hebben onze prioriteit. Naast energie- en grondstof besparende maatregelen binnen onze organisatie en projecten onderzoeken we voortdurend mogelijkheden en technieken om duurzaamheid praktisch toe te passen.

De verschillende vestigingen en disciplines van NTP hebben hierin een stimulerend en innoverend effect op elkaar waardoor we tot het best mogelijke resultaat komen binnen projecten en processen.

Binnen NTP is duurzaamheid van ons allemaal. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn tot stand gekomen door interne en externe samenwerking en input vanuit alle afdelingen; uitvoering, HR, KAM, directie, bedrijfsbureau, onze innovatieclub, de tenderafdeling, onze asfalttechnoloog, de technische dienst, de werkplaats enz.

Dit typeert NTP. We werken samen om tot het beste resultaat te komen. Intern heeft onze duurzaamheidscoördinator gezamenlijk met onze afdelingen realistische doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050 vastgesteld en borgt de voortgang door periodieke tussentijdse toetsing hiervan. Hierdoor is iedereen in onze organisatie eigenaar van duurzaamheid. Intrinsiek gemotiveerd maar extrinsiek getriggerd.

NTP staat voor 10 heldere duurzaamheidsdoelstellingen. Deze staan direct in lijn staan met de SDG’s. Ook hebben we de link naar Duurzaam GWW gemaakt in ons beleid. Zo is bijvoorbeeld onze duurzaamheidsdoelstelling ‘Duurzame energie’ overeenkomstig met de sub-SDG’s 7.1, 7.2, 9.4, 11.6 en 12.2.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen we niet alleen bereiken; we werken daarom intensief samen met externe kennispartners, leveranciers, adviesbureaus, start-ups en opdrachtgevers om op deze manier samen verder te komen. Kennissessies, workshops en bijeenkomsten rondom duurzaamheid verzorgen wij samen met externen voor onze eigen collega’s. Op deze manier blijven we werken aan onze kennis over duurzaamheid en duurzame toepassingen én aan ons duurzaamheids-dna.

We werken regionaal en lokaal met partners samen. De opgedane kennis en ervaring delen we vanuit onze drie vestigingen met elkaar en we hebben zo veel kennis en ervaring rondom duurzaamheid in huis. In een project kiezen wij samen met de opdrachtgever voor de beste duurzame keuzes op basis van feiten. Gezamenlijk met experts maken we de afweging op basis van duurzaamheid, kosten, omgeving en toepasbaarheid. Duurzaamheid is altijd maatwerk en afhankelijk van omstandigheden, omgeving en bereikbaarheid.