Ga naar de inhoud

CO2-besparing en klimaatmitigatie

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het klimaat. Het broeikaseffect wordt versterkt door de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht. Opwarming is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Wij willen hier aan meewerken. Allereerst door duurzame energie te gebruiken maar ook door aan de andere kant CO2 te besparen. Hier zetten wij stevige doelstellingen op in.