Skip to content

Duurzame energie

Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Hier willen wij in investeren.  Wij leven nu. Onze kinderen leven later.

Onze doelen voor 2025:

  • We hebben energieneutrale vestigingen en werkplaatsen.
  • 100% van de vrachtauto’s, de busjes en het materieel rijdt op HVO20.
  • Ons wagenpark (luxeauto’s, busjes en vrachtauto’s) is voor 20% elektrisch en 10% op waterstof of tenminste volgend aan de marktontwikkelingen.
  • Ons materieel is 20% elektrisch of tenminste volgend aan de marktontwikkelingen .
  • Onze keten zijn voor 50% energiezuinig (zonnepanelen, elektrische aggregaten)
  • 10 Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s per vestiging.
  • Alle elektriciteit die we gebruiken is groene stroom, ingekocht of zelfopgewekt.
  • Blijven investeren in projecten gerelateerd aan duurzaam energiewinning
Neem voor meer informatie contact op met
Sander Heitbaum
Algemeen Directeur