Ga naar de inhoud

Waarom vinden we certificaten belangrijk?

  1. Veiligheid
  2. Kwaliteitsmanagement
  3. Wet bodemkwaliteit
  4. Bodemsanering
  5. Duurzaamheid
  6. Social Return
  7. CO2 Reductie

Certificaten

Voor onze opdrachtgevers is het van belang dat we onze prestaties kunnen bewijzen. Door het werk dat we opleveren maar ook door de wijze waarop we werken. Onze certificeringen maken onze werkwijze voor u inzichtelijk.

Hieronder vindt u al onze certificaten.

Certificaat BRL7000
Onze werkzaamheden voor (water-)bodemsaneringen worden uitgevoerd volgens de BRL7001 en 7002 protocollen.
ISO 9001 certificaten
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Voldoen aan de ISO 9001 norm betekent: Je zegt wat je doet. Je doet wat je zegt. Je bewijst het. Kijk voor meer info op www.sgs.nl.
VCA certificaat
VCA is de afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist Aannemers. Werken volgens VCA betekent een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of aanvulling daarop. Het doel van VCA is een veilige werkomgeving en het verminderen van het aantal bedrijfsongevallen.
Verklaring Milieuzorgsysteem ISO-14001
Certificaat Erkend bestratingsbedrijf
CO2 bewust niveau 5
Het hoogste niveau (5) van de CO2-prestatieladder betekent dat we onze CO2 uitstoot in kaart brengen, verminderen en de gestelde doelen om CO2 uitstoot terug te dringen hebben behaald.
Werkpakt certificaat
De gemeente Enschede verstrekt het Werkpakt keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.
Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 2
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Een eventuele Social Return verplichting wordt hierdoor (deels) ingevuld en bewezen.
BRL 9335 Grond certificaat
Voldoen aan BRL 9335 Grond betekent dat het samenvoegen, beheren en reinigen van partijen grond, grondstromen en baggerspecie volgens het wettelijke besluit bodemkwaliteit gebeurt.
MVO ISO 26000
Om de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe te passen, werkt de NTP Groep volgens de ISO 26000: de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
Achilles Certificaat
Certificatie van het Achilles Zorgsysteem
Neem voor meer informatie contact op met
Martin Slot
Directeur NTP