Skip to content

CO2-bewust certificaat niveau5

Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Kijk voor meer informatie op https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/NTP_B_V.

PCR-asfalt
Nederland verduurzaamt en ook de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om in het aanbestedingsproces op een uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn Product Category Rules voor Nederlandse Asfaltmengsels (PCR-NL) ontwikkeld.

Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Vanuit het Asfalt Impuls project “Aantoonbaar Duurzaam Asfalt” is de eerste versie van de PCR Asfalt in juli 2020 gepubliceerd. Inmiddels is gewerkt aan een actualisatie van deze rekenregels.

Het beheer van de PCR-NL is vanuit de VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) belegt binnen de Permanente Commissie Duurzaamheid. Vanuit die commissie richt de werkgroep Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC) zich op de PCR-NL. Hierin heeft de TIC als doel de PCR-NL te beheren en verbeteren.

De TIC is hiervoor paritair ingericht met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders in de asfaltsector. De werkgroep bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de grote en kleine asfaltproducenten, opdrachtgevers, Ecochain, NIBE, Ecoreview, TNO, Asfalt-Impuls en de VBW.

  • Voorzitter: Jeroen Heesbeen (Van Gelder)
  • Grote asfaltproducenten: Kevin Oranje (BAM), Simon Jorritsma (KWS)
  • Kleine asfaltproducenten: Jeroen Buijs (NTP)
  • Grote opdrachtgevers: Harco Kersten (RWS)
  • Softwarebedrijven: Lisa Overmars (Ecochain) en Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • Verificateur: Pieter Stadhouders (EcoReview)
  • Kennisinstituten: Elisabeth Keijzer (TNO) met vervanger Tim van der Kruk (TNO)
  • Brancheorganisatie: Pascal Kregting (VBW, secretaris) met vervanger Yannick Bos (VBW)

Meer achtergrondinformatie over PCR? Kijk dan op https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/vakgroepen/vakgroep-bitumineuze-werken/product-category-rules-voor-nederlandse-asfaltmengsels/achtergrondinformatie.

Lake Source Cooling uitgelegd!