Bouwteam Herinrichting gemeente Aalten

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Aalten
locatie
Dijkstraat Aalten
start werkzaamheden
01-01-2021
geplande oplevering

Project Omschrijving

Voorlopig ontwerp reconstructie Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat gereed


Gemeente Aalten en wij zijn een intensief participatieproces met de directe omgeving gestart. Na de uitgebreide inventarisatie is een inrichtingsplan tot stand gekomen. Bewoners van de directe omgeving zijn vooral positief. Graag delen wij dit ook met u. 

In het ontwerp is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid door in beide straten de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km per uur. De inrichting is daarop volledig aangepast zodat het meer de uitstraling krijgt van een verblijfsgebied. Daarnaast krijgt de straat een groenere en klimaat-adaptieve inrichting. Dat betekent dat er meer groen en bloeiende beplanting terugkomt, dat het regenwater zoveel mogelijk in de grond kan wegzakken en dat de weg een aantrekkelijke uitstraling krijgt. Met deze maatregelen zijn de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Wethouder Martin Veldhuizen: “De twee straten krijgen niet alleen een heel mooie uitstraling, maar zijn ook klaar voor de toekomst. Veiligheid staat voorop en door de verbrede fietsstroken wordt de snelheid uit de straten gehaald. Ten aanzien van duurzaamheid zijn wij blij dat er vergroening plaatsvindt met een betere waterinfiltratie. Kortom een mooie aanwinst voor de gemeente Aalten."

Digitaal tekeningen en toelichting bekijken
Normaal gesproken zouden we een inloopbijeenkomst organiseren en het ontwerp mondeling toelichten, maar vanwege de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Het voorlopige ontwerp met tekeningen en een toelichting is daarom in te zien via deze projectsite en op de Omgevingsapp ‘Dijkstraat & De Ruyterstraat’ (gratis te downloaden via uw appstore van uw smartphone). Zie onderaan deze projectpagina!

Wat vindt u van het ontwerp?
Wij zijn erg enthousiast over het ontwerp en we horen ook graag, voor 4 januari 2021, wat u ervan vindt.
Deze reactie kunt u sturen naar de omgevingsmanager Henk Bos via het mailadres h.bos@ntp.nl of naar gemeente@aalten.nl.

Uitvoering
De planning is dat in het 1e kwartaal van 2021 gestart wordt met de reconstructie en dat de werkzaamheden eind 2021 afgerond zijn.

Sustainable Development Goals (SDG)
Om invulling te geven aan een duurzame inrichting van de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat,  wordt gebruik gemaakt van Sustainable Development Goals (SDG`s). Hierbij zijn de thema’s over gezond leven, materiaalgebruik, klimaatbestendigheid, vergroening en biodiversiteit belangrijke pijlers binnen de inrichting van  deze wegen. Het is de bedoeling om met dit project ervaring op te doen hoe Global Goals goed en zichtbaar kunnen worden toegepast binnen infrastructurele werken. In het plan van aanpak dient duidelijk te worden beschreven hoe de onderstaande Global Goals worden toegepast en welk resultaat dit oplevert. Voor dit project zijn onderstaande Global Goals toegepast welke minimaal terug moeten komen in het project.

Op www.sdgnederland.nl staat meer informatie over de SDG's.

              
Neem voor meer informatie contact op met René Marsman

Projectleider
0657114232 stuur mij een email