Bouwteam Onderhoudspad Oostdijk Hoogwatergeul Veessen

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
locatie
Veessen-Wapenveld
start werkzaamheden
15-04-2020
geplande oplevering

Project Omschrijving

Eind 2019 heeft het Waterschap Vallei en Veluwe het project “Bouwteam Onderhoudspad Oostdijk Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld”  gegund gekregen. Samen met het waterschap werken we in bouwteamverband aan een oplossing voor het kunnen onderhouden van het dijklichaam, waarbij de graszode niet wordt beschadigd en de waterveiligheid wordt geborgd.

Op de Westdijk van de hoogwatergeul is tijdens de realisatie in 2016 de gehele dijk voorzien van een begaanbaar onderhoudspad in de vorm van een fietspad. Op de Oostdijk is deels een fietspad aangelegd, maar over een lengte van ca. 5500 meter bestaat de dijk uit gras.

Het aanbrengen van een verharding op de Oostdijk was nog één van de restpunten in het RvdR-project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Omdat zware machines, die ingezet worden voor beheer en onderhoud en voor dijkinspectie onder extreme omstandigheden, schade kunnen veroorzaken, is een goede verharding in de kruin van de dijk nodig. De verharding bestaat in dit geval uit grasbetonstenen op een fundering die wordt gecreëerd uit de aanwezige kleiafdekking van de dijk zelf. Door een klein percentage kalk en cement door het kleipakket te mixen, ontstaat een stabiel, waterdicht kleipakket dat een vergelijkbare draagkracht heeft als een fundering die bestaat uit puin. De constructie wordt daarmee in alle situaties overrijdbaar zonder de waterdichtheid en erosiebestendigheid van de dijk in de kruin negatief te beïnvloeden. Doordat de bestaande klei gebruikt wordt voor het maken van de fundering blijven de aansluitingen van de klei deklagen behouden. Door de holle ruimtes in de grasbetonstenen zal gras groeien, waardoor de dijk blijvend een groende uitstraling heeft. In totaal betreft het een oplossing voor 5300 m primaire waterkering. De oplossing is binnen de Bouwteamovereenkomst voor de Oostdijk van VeWa door NTP en Terrastab aangedragen.

Voordelen van deze funderingsoplossing:

  • minder transport, omdat 10.000 m³ grond niet hoeft te worden afgevoerd en 9.500 ton puin hoeft niet te worden aangevoerd.
  • de wegen in de omgeving van de Hoogwatergeul worden minder belast en is dus minder overlast voor de omgeving.
  • het levert een bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen van ons Waterschap: minder CO₂-uitstoot, lagere stikstofdepositie in de omgeving (van N-2000 gebied) en toepassen van minder primaire grondstoffen zoals zand, klei.
  • In de totaal-oplossing met bijkomende werkzaamheden is het financieel ook interessant. Voor Veessen-Wapenveld leverde het een financiële besparing van ruim 25% op.

Nieuwsbrief 4 Veessen Wapenveld - Mei 2020

pdf Nieuwsbrief 4 Veessen Wapenveld - Mei 2020.pdf > download

Neem voor meer informatie contact op met René Marsman

Projectleider
0657114232 stuur mij een email