Bouwteam Onderhoudspad Oostdijk Hoogwatergeul Veessen

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
locatie
Veessen-Wapenveld
start werkzaamheden
15-04-2020
geplande oplevering

Project Omschrijving

Eind 2019 heeft het Waterschap Vallei en Veluwe het project “Bouwteam Onderhoudspad Oostdijk Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld”  gegund gekregen. Samen met het waterschap werken we in bouwteamverband aan een oplossing voor het kunnen onderhouden van het dijklichaam, waarbij de graszode niet wordt beschadigd en de waterveiligheid wordt geborgd.

Op de Westdijk van de hoogwatergeul is tijdens de realisatie in 2016 de gehele dijk voorzien van een begaanbaar onderhoudspad in de vorm van een fietspad. Op de Oostdijk is deels een fietspad aangelegd, maar over een lengte van ca. 5500 meter bestaat de dijk uit gras.

Om ook tijdens slecht weer en hoog water deze dijk te kunnen betreden voor onderhoud en inspectie, heeft het waterschap de wens om ook deze dijk  toegankelijker te maken. Omdat het dijklichaam een groene uitstraling dient te behouden, is gekozen voor grasbetonstenen. Door te kiezen voor grasbetonstenen, geschikt voor zwaar verkeer, en deze op een fundering te leggen, is het pad bestand tot 15 ton.

Tijdens de uitwerking liepen wij ertegenaan, dat de aan te leggen constructie draagkrachtig moest zijn en ook waterdicht.  

In het bouwteam hebben we gezamenlijk gekozen voor een constructie waarbij de aanwezige gebiedseigen klei uit de waterdichte kleiafdekking wordt opgemengd met additieven. Hierdoor wordt een fundering met het gewenste draagvermogen gecreëerd, en blijft de waterdichte en waterkerende kleiafdekking gehandhaafd. Bijkomend voordeel is dat de kleistabilisatie een duurzame impuls levert aan het project.  Er hoeft geen fundering te worden geleverd en aangevoerd. De gebiedseigen kleiafdekking blijft gehandhaafd en hoeft niet ontgraven en afgevoerd te worden.  

Momenteel leggen we de laatste hand aan het ontwerp. De planning is dat we na het hoogwaterseizoen (15 april) starten met de realisatie.


Nieuwsbrief 4 Veessen Wapenveld - Mei 2020

pdf Nieuwsbrief 4 Veessen Wapenveld - Mei 2020.pdf > download

Neem voor meer informatie contact op met René Marsman

Projectleider
0657114232 stuur mij een email