Bouwteam duurzaam fietspad Hessenbergseweg Heumen

afgerond project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Heumen
locatie
Hessenbergseweg Overasselt
start werkzaamheden
31-08-2020
geplande oplevering

Project Omschrijving

NTP heeft de afgelopen maanden samen met Gemeente Heumen in bouwteam een circulair fietspad aan de Hessenbergseweg aangelegd. Er is een vrijliggend, duurzaam fietspad gerealiseerd.


Samen werken aan een duurzame omgeving

Samen met gemeente Heumen en onze partners Civil Management en Optimal Planet hebben we ons gericht op een duurzaam ontwerp en een duurzame uitvoering. Door het fietspad op een duurzame manier te realiseren heeft de gemeente Heumen bijgedragen aan de opgave voor een circulaire economie in Nederland in 2050.

De landelijke doelstellingen, waar ook het beleid van de gemeente Heumen op is gebaseerd, hebben ons in dit project richting gegeven:
- bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen zodat er minder grondstoffen nodig zijn
- wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde en hernieuwbare grondstoffen
- nieuwe productiemethodes zijn ontwikkeld en nieuwe producten zijn circulair ontworpen

In het ontwerptraject hebben we bewust keuzes kunnen maken voor het inpassen van het fietspad in de bestaande ecologie. In overleg met Staatsbosbeheer hebben we het fietspad zo aangelegd dat het nest van een Wespendief behouden kon blijven om op deze manier de biodiversiteit in dit natuurrijke gebied te behouden.

De landelijke doelstellingen hebben we verwerkt in de Optimal Scan van Optimal Planet. Op deze manier hebben we diverse ontwerpopties op een objectieve manier kunnen afwegen. We hebben kunnen kiezen voor de best scorende optie. Deze optie paste ook nog eens het best binnen het gestelde budget.

Duurzame toepassingen in het werk

We hebben de keuze gemaakt voor een in het werk gestabiliseerde fundering, uitgevoerd door Terrastab, specialist in grondstabilisatie. Hierbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande ondergrond. Hierdoor zijn er minder primaire grondstoffen gebruikt en is er veel minder transport rondom af-en aanvoer nodig geweest. Op deze fundering is één laag Grasfalt aangebracht. Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor besparing van fossiele grondstoffen, 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC! Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.Daarnaast zorgt olifantsgras voor duurzame opslag van CO2.

Deze Grasfaltlaag is afgewerkt met Reflection White steenslag. Deze steenslag is toegepast om de reflectie van fietsverlichting en omgevingslicht te maximaliseren zodat er veilig gebruik gemaakt kan worden van het fietspad.

Op de bestaande hoofdrijbaan naast het fietspad, is de deklaag vervangen door een duurzaam asfaltmengsel met Lynpave.
De bomen die verwijderd zijn om ruimte te maken voor het fietspad zijn ingezet als natuurlijke barrière tussen het fietspad en de rijbaan.

Versterkte fietsinfrastructuur in natuurrijke omgeving

Door de realisatie van het fietspad is de fietsinfrastructuur versterkt. Het fietspad ligt aan de zuidwestzijde van het vennengebied en maakt dit gebied nog aantrekkelijker als recreatiegebied. Na de zomer van 2020 is gestart met de aanleg van het fietspad. Deze week vinden de afrondende werkzaamheden plaats.

We kunnen gezamenlijk terugkijken op een prettige samenwerking met alle partijen, ondanks de aanpassingen rondom de beperkingen van corona. We hebben gezamenlijk de beste keuzes gemaakt en de meest duurzame en circulaire oplossingen kunnen uitvoeren.Neem voor meer informatie contact op met Rob van Moerkerk

Projectleider
0642660669 stuur mij een email