Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat Utrecht

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
locatie
Utrecht
start werkzaamheden
01-01-2021
geplande oplevering
Maart 2022

Project Omschrijving

Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. De straten worden zo ingericht dat het prettiger wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. En dat de doorgaande route voor fietsers beter wordt.


Wat komt er en waarom?


De straten zijn op dit moment vooral ingericht op doorstroming van het verkeer. En nauwelijks op een prettig verblijf. Zo blijkt ook uit feiten en cijfers over de straten. Met de verwachte groei van de stad neemt de druk op deze straten alleen maar toe.

Wat verandert er in de nieuwe inrichting?


  • Auto, bus en fiets op de rijbaan. De fietser wordt hoofdgebruiker op de rijbaan.
  • De voetganger krijgt meer ruimte door obstakels op het trottoir zoveel mogelijk weg te halen en bredere trottoirs.
  • Er komen meer fietsparkeerplekken. In de Nachtegaalstraat gaan we van ruim 200 naar ruim 300 plekken. In de Burg. Reigerstraat van bijna 200 naar ongeveer 300.
  • Terrassen, groen, (fiets)parkeren en laden en lossen krijgen een plek op de stroken naast de rijbaan, aan beide zijden van de straat.
  • Er komen dubbel zoveel bomen en meer groen en we nemen maatregelen om water beter in de grond te laten zakken (bijvoorbeeld: grotere boomvakken, plantvakken, klinkers).
  • Er komen betere oversteekplaatsen.
  • Het pleintje op de hoek met de Oudwijkerdwarsstraat wordt een mooie, groene en gezellige ontmoetingsplek.
  • De bushalte op de Burgmeester Reigerstraat (stad uit) verplaatst naar de Oudwijkerdwarsstraat.
  • De maximum snelheid wordt in beide straten 30 km/uur, met plateaus om de snelheid te remmen.
  • Er komen in totaal 7 parkeerplekken minder voor auto’s. 

Duurzame uitvoering

NTP is verantwoordelijk voor de herinrichting van gevel tot gevel. Een project in binnenstedelijk gebied met focus op CO2-besparing.
Zo wordt er elektrisch materieel ingezet en daarnaast draait ander materieel op HVO100 brandstof:

• We zetten een mobiele graafmachine in die draait op HVO 100 brandstof en is uitgerust met een stikstoffilter. Deze combinatie zorgt ervoor dat de machine vrijwel zero emissie draait.
• De straatmaker zet voor het aanbrengen van het straatwerk en banden een elektrische minishovel in.
• We zetten een elektrische shovel in en daardoor geen emissie uitstoot op dit werk.
• We reduceren vervoersbewegingen door op locatie een kantoorpand en parkeerplaatsen te huren.
• Het vrijkomend bestratingsmateriaal wordt hergebruikt op een project elders.

Daarnaast heeft gedurende het werk onze buurtbuddy een belangrijke rol. Onze buurtbuddy helpt bij het laden en lossen bij winkels en bewoners. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor bewoners.Neem voor meer informatie contact op met Marcel van der Beek

Uitvoerder
0641269826 stuur mij een email