Nu saneren om verdere verspreiding van grondwaterverontreiniging te voorkomen

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
locatie
Eindhoven
start werkzaamheden
26-04-2021
geplande oplevering
2031

Project Omschrijving


In Eindhoven is in het verleden door voormalige bedrijfsactiviteiten een bodemverontreiniging ontstaan. Jaarlijks neemt het volume van de verontreiniging toe en daarom is het noodzakelijk om dit aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen.  


Sanering in 4 straten in Eindhoven
Ter plaatse van de Strijpsestraat, Den Bult, St. Severusstraat en Schouwbroekweg zijn duidelijk de contouren van de verontreiniging in beeld gebracht. De bodem is verontreinigd met VOCl’s (vluchtige organische chloorverbindingen).  

Contouren verontreiniging

Saneren om verdere verspreiding te voorkomen
De sanering in opdracht van de gemeente Eindhoven richt zich op de ‘bron’ en de ‘pluim’ van de verontreiniging. Als doel is door de opdrachtgever gesteld om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan, dit gebeurt met name bij de ‘pluim’.
Daarnaast voeren wij ter plaatse van de ‘bron’ ook een extra maatregel uit, waarmee we zoveel mogelijk de verontreiniging verwijderen.  

De aanwezige verontreiniging levert nu geen gevaar op voor de volksgezondheid
Ondanks dat het een groot gebied betreft, is er geen gezondheidsrisico voor de omwonenden. De verontreiniging zit namelijk diep in de grond, op ongeveer 9 meter beneden straatniveau.    

Biologisch saneren met injectiefilters
Er komen in totaal 243 injectiefilters, verspreidt over het gehele verontreinigde gebied. Deze injectiefilters worden ingezet om de verontreiniging op biologische wijze te saneren. Dit wordt gedaan door het injecteren van bacteriën en extra voedingsstoffen op de aangebrachte filters, mogelijk in meerdere injectieronden. Zo kunnen de toegevoegde bacteriën hun werk doen en wordt de aanwezige verontreiniging afgebroken tot natuureigen stoffen.   

NTP is vanaf eind april 6 weken aanwezig voor werkzaamheden
Aan het eind van april 2021 starten wij met plaatsen van de  injectiefilters. Zo worden 55 boringen uitgevoerd in het pluimgebied; St. Severusstraat en Schouwbroekseweg. Elke boring wordt voorzien van 3 injectiefilters.
In het brongebied, Den Bult, worden 36 boringen uitgevoerd, met in elke boring 2 injectiefilters.  Alle injectiefilters worden afgedekt door straatputten in het straatwerk en in het grasveld.  
Afdekking door straatput               

De bacteriën doen 10 jaar hun werk
Het project heeft een totale duur van 10 jaar. In deze 10 jaar worden regelmatig monsternames uitgevoerd om de afbraak van de verontreiniging te controleren. Waar nodig wordt extra geïnjecteerd op de aanwezige injectiefilters om de afbraak van de verontreiniging voorspoedig te laten verlopen.  

Zo min mogelijk overlast voor bewoners
NTP neemt maatregelen om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Het aanbrengen van de injectiefilters in het bron- en pluimgebied gebeurt op werkdagen van 07.30 tot 17.00 uur.  Bereikbaarheid voor de directe omgeving is een belangrijk onderdeel van het project. De werkzaamheden worden dan ook gefaseerd uitgevoerd. Daarnaast wordt de doorgaande weg alleen overdag afgesloten voor het verkeer. Buiten werktijden is de weg opengesteld, fietsers worden via een omleiding om het werkgebied geleid. Ook komen er informatieborden op de locatie.

Informatie via de omgevingsapp en nieuwsbrief
Voor de duur van het aanbrengen van de filters hebben we een omgevingsapp geopend: Bodemsanering Strijpsestraat. (te downloaden via Playstore of de Appstore) Hierin staat de planning van de werkzaamheden en kunt u het nieuws over dit project volgen.
Ook krijgen alle bewoners een flyer in de bus met informatie en uitleg over dit project. 

Actuele status:
De aanlegfase van het werk is inmiddels gereed. Momenteel vinden de bodeminjecties plaats. Deze werkzaamheden zijn in week 28 afgerond
Aansluitend vinden periodiek bemonsteringen plaats binnen het brongebied (Den Bult) en het Pluimgebied. (St. Severusstraat en Schouwbroekseweg)


Neem voor meer informatie contact op met Bas van Andel

Projectleider
0642658532 stuur mij een email