Herinrichting Voorplein Gemeentehuis te Dalfsen

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Dalfsen
locatie
Raadhuisstraat 1 Dalfsen
start werkzaamheden
01-02-2021
geplande oplevering
Mei 2021

Project Omschrijving

De komende periode werken de gemeente Dalfsen en NTP samen in een bouwteam aan de herinrichting van het voorplein gemeentehuis in Dalfsen.
Het projectgebied omvat het voorplein van het gemeentehuis inclusief de direct omliggende openbare ruimte en parkeervoorzieningen.
Aanleiding van deze herinrichting is de huidige staat van de verhardingen, groenvoorzieningen, meubilair en afwatering.De ruimtelijke kwaliteit, toegankelijkheid en bruikbaarheid schieten nu tekort en maakt de herinrichting noodzakelijk. Bureau Mien Ruys heeft in 2019 het schetsontwerp (SO) opgesteld in samenwerking met gemeente Dalfsen en verschillende instanties als stakeholder.Onder ander de BTB groep, VVN, Platform gehandicapten, Plaatselijk Belang en Vrienden van Dalfsen hebben hier aan deelgenomen.
De taak aan het bouwteam om nu het SO op detailniveau verder uit te werken tot uiteindelijk een definitief ontwerp (DO).Het gehele traject van SO naar DO zal onder het toeziend oog van Bureau Mien Ruys plaatsvinden die de rol van droombewaker heeft.
Het is van groot belang een plein te realiseren dat optimaal invulling geeft aan de BTB aspecten (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid).De uitwerking van het ontwerp moet zo worden uitgevoerd dat er geen randen of steile hellingen ontstaan. Doelstelling is om een optimale situatie te creëren , ook voor de mindervalide bezoekers.

Gemeente Dalfsen stelt in het project een klimaat- en wateropgave. Doel is regenwater op een toekomstbestendige manier vast te houden binnen het plangebied. Onderdeel van de invulling van dat doel is het vergroenen van het plein.

In het ontwerp is daarom een flinke toename van de groene ruimte voorzien. Het bouwteam dient de verdere groeninvulling uit te werken, in een directe relatie tot de wateropgave.Planningfase1
Bouwteamfase
28-10-2020 t/m 01-02-2021
n
fase2
Uitvoeringsfase
01-02-2021 t/m 01-06-2021
n

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Mulder

Ontwerpleider
0651296057 stuur mij een email