Bouwteam - Herinrichting binnenstad Hattem

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Hattem
locatie
Binnenstad Hattem
start werkzaamheden
29-03-2021
geplande oplevering
Eind 2022

Project Omschrijving

We zijn in Hattem, een prachtige Hanzestad met beschermd stadsgezicht tussen de noordrand van de Veluwe en de IJssel. De stad ademt geschiedenis en het centrum is sfeervol.

Bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij de uitstraling van Hattem, maar ook toegankelijkheid is van groot belang; voor eigen inwoners en voor toeristen.
Het is daarom des te mooier dat dit project een bouwteamproject is. De verschillende betrokken partijen konden zo samen tot een mooi ontwerp komen en konden ieders belangen meegenomen worden. Het bouwteam bestaat uit de gemeente Hattem, NTP en OKRA landschapsarchitecten. OKRA landschapsarchitecten heeft het schetsontwerp opgesteld aan de hand van een dromenboek, dat is opgesteld in samenspraak met de inwoners van Hattem. In samenspraak met het bouwteam en de omgeving heeft NTP de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp

Het project speelt zich af ónder en óp de stadsvloer. Hiermee wordt gezorgd voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting zijn meegenomen in de plannen. Zo wordt de verlichting energiezuiniger, de wateroverlast wordt aangepakt door het afkoppelen van het hemelwater, en het vergroenen'' van de binnenstad wordt gerealiseerd door het plaatsen van plantenbakken, planten van bomen en het aanleggen van geveltuintjes. Duurzaamheid is ook een belangrijk item voor het bouwteam; de klinkers die vrijkomen uit de binnenstad, worden hergebruikt in de buitenring waar nu asfalt ligt.

Omdat de binnenstad van Hattem opnieuw wordt ingericht, was dit ook het moment om de gevels op te fleuren. Zo maken we de binnenstad samen nog beter bestand tegen klimaatveranderingen en nog aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vanaf juni kwamen tijdens verschillende inloopmomenten vele geïnteresseerden naar de plannen kijken en lieten hun visie op de plannen horen. Daarnaast brengen bewoners regelmatig een bezoekje aan het projectkantoor aan de Ridderstraat. In persoonlijke gesprekken worden toelichtingen gegeven op het ontwerp voor de Hattemse Binnenstad en worden persoonlijke vragen beantwoord. De reacties van bewoners en ondernemers zijn zeer positief. Hattem was al mooi, maar wordt nu nog mooier is een veel gehoorde uitspraak.
De definitieve ontwerpen zijn te bewonderen in het projectkantoor aan de Ridderstraat 10 in Hattem en digitaal te raadplegen via deze link

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen aan!

De herinrichting start op 29 maart en zal naar verwachting eind 2022 klaar zijn.

Update 14 juni 2021; Kruisstraat gereed

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Mulder

Ontwerpleider
0651296057 stuur mij een email