Onderhoud Spijkerbuurt fase 2

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Arnhem
locatie
Arnhem
start werkzaamheden
05-08-2019
geplande oplevering

Project Omschrijving

Vanaf augustus wordt er gewerkt aan het volgende deel, Spijkerlaan 1 t/m 27 en 2 t/m 22 in de Spijkerbuurt van Arnhem.

NTP gaat het bestaande riool vervangen en vervolgens zullen er nieuwe gasleidingen aangelegd worden. Als dit klaar is, zullen de verhardingen aangebracht worden. Bovenstaande werkzaamheden zullen naar verwachting rond 1 november gereed zijn.

Bereikbaarheid aanwonenden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in in dat uw perceel zo lang mogelijk bereikbaar gehouden wordt. Gedurende de werkzaamheden blijft uw perceel in ieder geval te voet bereikbaar via het trottoir of loopschotten.

De kruising van de Spijkerstraat en de Spijkerlaan zal alleen afgesloten worden tijdens werkzaamheden. Als hier niet gewerkt wordt, zal er een tijdelijke situatie gerealiseerd worden om de ontsluiting van de wijk te waarborgen.

Ook zal de rijrichting in de Driekoningendwarsstraat en de Prins Hendriklaan tijdelijk omgedraaid worden.

Neem voor meer informatie contact op met Rob van Moerkerk

Projectleider
0642660669 stuur mij een email