Rioolvervanging Warnsveld

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Zutphen
locatie
Warnsveld
start werkzaamheden
09-11-2020
geplande oplevering
eind 2021

Project Omschrijving

De riolering in een deel van de oude kern van Warnsveld wordt vervangen. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het schone water wordt in een zogeheten infiltratieriool gebracht waardoor het kan wegzakken in de ondergrond en gaat zo de verdroging van de ondergrond tegen. Door het schone water in een aparte rioolbuis te brengen wordt ook voorkomen dat schoon water moet worden gereinigd.

Binnen het project valt ook het afkoppelen van hemelwater dat op de daken van de aangrenzende woningen valt. Door de voorste regenpijp van de woningen af te koppelen loopt het regenwater bovengronds weg. Er zal een wadi worden aangelegd waarin het (overtollige) regenwater wordt opgevangen en weer in de ondergrond zakt.

Alle verhardingen worden opgebroken en opnieuw aangebracht. Al het gebakken materiaal wordt hergebruikt. Daar waar de wegverharding nu nog asfalt is zal deze worden vervangen door straatwerk. Daarnaast worden betonbanden en kolken worden nieuw aangebracht.

Dit gehele project wordt in fases uitgevoerd om aanwonenden en het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

Meer informatie kunt u vinden op de speciaal voor dit project gemaakte app: rioolvervanging 'Warnsveld' (te downloaden via Appstore of Playstore).Neem voor meer informatie contact op met André Sprukkelhorst

Projectleider
0651518861 stuur mij een email