Asfalt- en elementenonderhoud Wageningen 2021-2022

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Wageningen
locatie
Wageningen
start werkzaamheden
01-03-2021
geplande oplevering

Project Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Wageningen afdeling stadsbeheer voert NTP de onderhoudswerkzaamheden aan de elementenverharding, asfaltverharding, betonverharding en markeringen uit de komende 2 jaar. Het uit te voeren onderhoud vindt plaats binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente Wageningen. De werkzaamheden zijn verspreid over diverse locaties, versnipperd gelegen in en langs diverse straten, wegen en wijken.


PROJECTTEAM

Het doel van ons als projectteam is om samen met de gemeente Wageningen het onderhoud aan de verhardingen op een goed niveau te brengen en houden zodat u als inwoner van de Gemeente Wageningen op een veilige manier gebruik kunt maken van de openbare ruimte

Projectleider: D. Eindhoven
Uitvoerder: M. van de Kamp
Assistent Uitvoerder: R. Loedeman
Werkvoorbereider: B. Wigman


PLANNING

Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er eerst een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie beoordelen we welke weggedeelten voor onderhoud in aanmerking komen. Deze inventarisatie is in uitvoering van januari 2021 t/m maart 2021. Hierbij is er geen overlast voor bewoners en weggebruikers. Zie hiervoor de plattegrond.

Op het moment dat er onderhoudswerkzaamheden gepland staan in uw straat en hierbij wordt (een gedeelte van) de straat afgesloten dan wordt u geïnformeerd middels een bewonersbrief.

We proberen tijdens onze werkzaamheden voor zo min mogelijk overlast te zorgen.
Mocht u toch opmerkingen, verbeterpunten of klachten hebben, wilt u deze dan kenbaar maken via het contactformulier onder aan deze pagina?


Planning

Januari 2021 starten we met het asfalt- en elementenverhardingenonderhoud in de gemeente Wageningen.
Via onderstaande planning kunt u de exacte data van de werkzaamheden en de bijbehorende tekeningen terugvinden.fase1
Inventarisatie onderhoudswerkzaamheden
01-01-2021 t/m 31-03-2021
Download de informatie
Overzichtskaart gebied onderhoudswerkzaamheden
fase2
Vervolgwerkzaamheden
01-04-2021 t/m 30-04-2021
n

fase2
Vervolgwerkzaamheden
14-09-2021 t/m 17-09-2021
Download de informatie
Asfaltonderhoud:

In week 37 en 38 worden er kleinschalige asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden is de overlast minimaal.
Download de lijst met de straten waar onderhoud wordt verricht.

fase2
Vervolgwerkzaamheden
27-09-2021 t/m 29-09-2021
Download de informatie
Asfaltonderhoud:

In week 39  worden er kleinschalige asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden is de overlast minimaal.
Download de lijst met de straten waar onderhoud wordt verricht.
Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er eerst een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie beoordelen we welke weggedeelten voor onderhoud in aanmerking komen. Deze inventarisatie is in uitvoering van januari 2021 t/m maart 2021. Hierbij is er geen overlast voor bewoners en weggebruikers. Zie hiervoor de plattegrond.

Overzichtstekening onderhoud Wageningen

pdf Plattegrond Gebied Midden.pdf > download

Opmerkingen en/of klachten:

*
*

Neem voor meer informatie contact op met Dirk Eindhoven

Projectleider
0610103430 stuur mij een email