Skip to content

Asfalt-elementen onderhoud Wageningen 2021-2022

Lopend project Buissteeg
Opdrachtgever Gemeente Wageningen
Locatie Buissteeg
Start Werkzaamheden 01-03-2021

Projectomschrijving

In opdracht van de Gemeente Wageningen afdeling stadsbeheer voert NTP de onderhoudswerkzaamheden aan de elementenverharding, asfaltverharding, betonverharding en markeringen uit de komende 2 jaar. Het uit te voeren onderhoud vindt plaats binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente Wageningen. De werkzaamheden zijn verspreid over diverse locaties, versnipperd gelegen in en langs diverse straten, wegen en wijken.

Projectteam

Het doel van ons als projectteam is om samen met de gemeente Wageningen het onderhoud aan de verhardingen op een goed niveau te brengen en houden zodat u als inwoner van de Gemeente Wageningen op een veilige manier gebruik kunt maken van de openbare ruimte

 • Projectleider: D. Eindhoven
 • Uitvoerder: M. van de Kamp
 • Assistent Uitvoerder: R. Loedeman
 • Werkvoorbereider: B. Wigman

Planning

Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren wordt er eerst een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie beoordelen we welke weggedeelten voor onderhoud in aanmerking komen. Deze inventarisatie is in uitvoering van januari 2021 t/m maart 2021. Hierbij is er geen overlast voor bewoners en weggebruikers. Zie hiervoor de plattegrond.

Update asfaltonderhoud

 • Op 7 oktober word er kleinschalig onderhoud uitgevoerd aan de verharding. Deze werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd. Hierbij zijn geen afsluitingen noodzakelijk. Direct aanwonende zijn middels een bewonersbrief op de hoogte gebracht.
 • Op 11 oktober word er op een aantal wegen groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverharding:
  – De Hollandseweg tussen de Nobelweg en de Rotonde Diedenweg is afgesloten voor verkeer
  – De Buissteeg tussen de Oude Diedenweg en de Zoomweg is afgesloten voor verkeer
  – Op de Busbaan van de Nijenoord Allee kruising Mansholtlaan is er verkeershinder
  – Nude Park (oprit naar de Grebbedijk) is verkeershinder

Bij de Bovenstaande wegen zijn direct aanwonende geïnformeerd middels een bewonersbrief.

De werkzaamheden worden met tijdelijke bebording en verkeersregelaars uitgevoerd. Tussen 20:00 uur en 5:00 uur kan er geluidsoverlast ontstaan door de werkzaamheden. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast kan gaan leiden, helaas is dit niet altijd te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip en wij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u toch opmerkingen, verbeterpunten of klachten hebben, wilt u deze dan kenbaar maken via het contactformulier onder aan deze pagina?

Planning

 1. Fase 1

  Inventarisatie onderhoudswerkzaamheden

  Download de overzichtskaart

 2. Fase 2

  Vervolgwerkzaamheden
 3. Fase 2

  Vervolgwerkzaamheden

  In week 37 en 38 worden er kleinschalige asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden is de overlast minimaal.

  Download de lijst met straten waar onderhoud wordt gepleegd

 4. Fase 2

  Vervolgwerkzaamheden

  In week 39 worden er kleinschalige asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden is de overlast minimaal.

  Download de lijst met de straten waar onderhoud wordt verricht.

Neem voor meer informatie contact op met
Dirk Eindhoven
Projectleider