Bodemsanering asbest 't Gijmink Goor

afgerond project
naar overzicht
Opdrachtgever
Provincie Overijssel
locatie
Goor, gemeente Hof van Twente
start werkzaamheden
01-01-2015
geplande oplevering
2019

Project Omschrijving

De opdracht heeft betrekking op de sanering van met asbest verontreinigde grond in de woonwijk 't Gijmink te Goor. Het betreft het bodemonderzoek en de sanering van circa 550 tuinen van (voornamelijk) particuliere woningen en de onverharde en deels verharde openbare ruimte in de woonwijk 't Gijmink te Goor, met een oppervlakte van circa 15 hectare een totaal verwachte hoeveelheid verontreinigde vrijkomende grond van circa 220.000 ton. Voorafgaande aan de bodemsanering zijn de tuinen van de (voornamelijk) particuliere woningen onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Aan de hand van de bodemonderzoeksrapportages zijn Plannen van Aanpak opgesteld en besproken met de bewoners. Bij start worden de tuinen ontruimt, de verontreinigde grond ontgraven en de vrijkomende deelstromen afhankelijk van de concentratie afgevoerd ter stort, reiniging of hergebruik. Na vrijgave van de ontgravingen worden deze weer aangevuld met hergebruik grond, gereinigd materiaal en te leveren grond of zand. Tijdens een eindgesprek met de bewoners worden de gesaneerde terreindelen weer opgeleverd en overgedragen.

De werkzaamheden zijn gestart in 2015 en de binnen verschillende woonblokken in de wijk, circa 30 in totaal, worden de hierboven genoemde fasen doorlopen. Het onderzoeks- en uitvoeringsproces wordt aangestuurd vanuit het projectteam dat net buiten de wijk een projectkantoor heeft. Tijdens het project lopen de verschillende fasen van onderzoek, opruimen, saneren, aanvullen en herinrichten van de tuinen (door de bewoners zelf) tegelijkertijd. Dit betekend dat organisatie van het project veel vraagt om de overlast in de wijk zo minimaal mogelijk, te houden. Wanneer in de uitvoeringorganisatie op volle sterkte is zijn er circa 80 mensen in de wijk aan het werk. Het project zal naar verwachting medio 2018 zijn afgerond.

Om dit totale proces goed te laten verlopen is een goede communicatie, en slagvaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en het begeleidende Bureau en NTP van groot belang. Dit om deze ingrijpende bodemsanering operatie voor de bewoners zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

Bekijk onderstaande film voor alle ins en outs van het project:


Neem voor meer informatie contact op met Reynald Feddema

Projectleider
0651565821 stuur mij een email