Skip to content

Bouwteam Dorpspark De Laak Rheden

Lopend project Oranjeweg 1A
Opdrachtgever Gemeente Rheden
Locatie Oranjeweg 1A
Start Werkzaamheden 11-01-2021
Oplevering 2022

Projectomschrijving

Bouwteamovereenkomst Gemeente Rheden en NTP

De gemeente Rheden gaat samen met NTP aan de slag met een deelproject van het masterplan Zuidflank. In het masterplan staan ideeën die zijn opgehaald bij eigenaren, verenigingen en inwoners voor het gebied dat loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. De Zuidflank bestaat uit sportvelden, openluchtzwembad, een deel landelijk gebied en de entree van het dorp vanaf de snelweg.

Totaalontwerp voor nieuw Dorpspark

De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en zijn de werkzaamheden voor de natuurspeelplaats in volle gang. Eind dit jaar is de planning om de parkeerplaats bij de natuurspeelplaats te verkleinen om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken. Om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van De Zuidflank, gaat de gemeente samen met NTP een landschappelijk totaalontwerp voor een nieuw dorpspark voor Rheden opstellen. Twee onderdelen van dit totaalontwerp worden daarna daadwerkelijk uitgevoerd. Dat zijn: een representatieve en veilige dorpsentree en de aanleg van een recreatief pad door het hele gebied. Het ontwikkelen van het totaalontwerp gebeurt in overleg met alle partijen onder andere door het instellen van een klankbordgroep.

Start werkzaamheden

Ter voorbereiding voor de realisatie van de nieuwe dorpsentree met de autosnelweg A348 verwijderen we bomen op enkele locaties rondom het kruispunt Oranjeweg-Laakweg-IJsselsingel. Deze kap is nodig omdat er bomen groeien waar het nieuwe kruispunt en de waterbeleving met De Laak worden gerealiseerd. Met het verwijderen van de bomen versterken we ook de zichtlijnen met de Rhedense Dorpskerk. De kapwerkzaamheden starten op maandag 8 maart 2021 en duren ongeveer een week. Deze werkzaamheden voeren we nu al uit in verband met de start van het broedseizoen op 15 maart. De gemeente zorgt naast de kap van de bomen ook voor compensatie en nieuwe aanplant in het gebied. Het verplanten en nieuwe aanplant vindt plaats nadat de werkzaamheden rondom de entree zijn uitgevoerd.

In het voorjaar starten de werkzaamheden voor de dorpsentree met de snelweg A348, de waterbeleving in De Laak en het recreatieve wandelpad vanaf de sportvelden richting de Steegse Haven.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben blij dat we nu écht aan de gang gaan met De Zuidflank in Rheden. Er is al veel en lang nagedacht en gesproken over wat hier aan de zuidrand zou kunnen komen. De eerste veranderingen zijn ook al zichtbaar met de komst van de natuurspeelplaats en de opgeknapte boomgaard. Maar nu gaan we, in overleg met eigenaren, verenigingen en inwoners het ommetje door de Zuidflank realiseren zodat iedereen een mooie wandeling door het hele gebied kan maken. Met de komst van een representatieve entree krijgt Rheden de toegang tot het dorp en de Posbank die het verdient.”

Omdat een fysieke bijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk is, licht de gemeente haar inwoners via films het ontwerp toe.
Op basis van het schetsontwerp zijn vijf korte films gemaakt. In deze films legt de gemeente uit hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt om te komen tot een betere uitstraling van het gebied waar straks de inwoners van Rheden plezier aan kunnen beleven. Het schetsontwerp en de films zijn vanaf maandag 1 maart 2021 te bekijken op www.rheden.nl/zuidflank.

Neem voor meer informatie contact op met
René Marsman
Projectleider
Neem voor meer informatie contact op met
Wilco Zeilmaker
Omgevingsmanager