Skip to content

De entree van Almelo krijgt betere doorstroming door andere verkeerslay-out

Afgerond project Henriëtte Roland Holstlaan
Opdrachtgever Gemeente Almelo
Locatie Henriëtte Roland Holstlaan
Start Werkzaamheden 01-05-2021
Oplevering Voorjaar 2022

Projectomschrijving

Het is al tijden een probleem om tijdens de spits via de A35 Almelo te bereiken. Het verkeer loopt vast door de vele verkeerslichten op de kruisingen. De gemeente Almelo heeft met NTP een bouwteamovereenkomst om samen een oplossing te vinden voor een betere doorstroming.

Verkeer richting Almelo loopt vast

Vanaf de A35 is de Henriëtte Roland Holstlaan dé entree van Almelo voor al het gemotoriseerd verkeer. Deze hoofdweg kent nu nog een groot aantal verkeerslichten en kruisingen die met name tijdens de spits voor veel oponthoud zorgen. Inherent hieraan is de belastende luchtvervuiling en geluidsoverlast.

In Bouwteam samenwerken aan de oplossing

Door oplossingsgericht te kijken naar het aangewezen traject, wegvak kruising Weezebeeksingel-Schoolstraat, gaat NTP in bouwteam met gemeente Almelo dit wegvak toekomst- en klimaatbestendig maken. En dit natuurlijk op een zo maximaal duurzame manier.

NTP is verantwoordelijk voor het ontwerp en het verzorgen van de afstemming met de verschillende stakeholders. Ook de wensen, behoeften en beleving van de omgeving van aanwonenden en betrokkenen worden in dit plan meegenomen.

Het LaRGaS principe

Verkeerslichten verdwijnen in dit nieuwe plan. Daarvoor in de plaats komen ovondes volgens het principe: LAngzaam Rijden Gaat Sneller. (LaRGaS) Inhalen is straks niet meer mogelijk, het dwarsprofiel krijgt gescheiden rijbanen met een brede ecologisch ingerichte middenberm.

Rekening houden met de omgeving en het klimaat

Het niet meer kunnen inhalen betekent een verbetering van de luchtkwaliteit en reduceert geluidsoverlast. En dit is met name voor de omwonenden en aangrenzende bedrijven een winsituatie.

Onderdeel van het plan is de invulling van de kans ‘Almelose Delta’, een innovatief systeem waarbij we de wadi’s via een ondergrondse verbindingsbuis koppelen aan kleine watervallen. (cascades) Hiermee stroomt het overtollige water op speelse wijze en vertraagd naar de Weezebeek af. Zo ontlasten we het nieuw aan te leggen hemelwaterriool volledig.

Door klimaatadaptieve maatregelen met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte geven we dit wegvak na oplevering een volledig ander aanzien. Dit realiseren we door onder meer biodiversiteit in het groen, het plaatsen van ledverlichting en het gebruik van duurzame verhardingsproducten.

Wegvak tussen Weezebeeksingel en Schoolstraat

De Henriëtte Roland Holstlaan wordt opgeknipt in twee fases. Voor de eerste fase tussen de Weezebeeksingel en Schoolstraat gaat NTP de werkzaamheden uitvoeren.

Daarbij houden we uiteraard rekening met het dagelijks verkeer door het project planmatig uit te voeren. Zo proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Start werkzaamheden

Het voorjaar 2021 staat vooral in het teken van de ontwerpfase.
We verwachten medio september te kunnen beginnen met de uitvoeringsfase.
Verdere informatie over de gefaseerde werkzaamheden worden zodra ze vaststaan, verspreid via onze projectsite. Op de omgevingsapp ‘Holstlaan Almelo’ kan iedereen het project bekijken en de laatste informatie lezen. (te downloaden via Playstore of de Appstore)

Onze omgevingsmanager is Henk Bos, aanspreekpunt voor alle omgevingsvragen.
h.bos@ntp.nl of 06-17676627

We houden rekening met de afrondende fase in voorjaar 2022.

Neem voor meer informatie contact op met
Pim Mulder
Projectleider