Oranjekwartier Deventer

afgerond project
naar overzicht
Opdrachtgever
Oranjekwartier Deventer
locatie
Deventer
start werkzaamheden
01-06-2018
geplande oplevering
2019

Project Omschrijving

Het klimaat is de afgelopen jaren veranderd. Het wordt warmer en de buien zijn zwaarder. Het is belangrijk om rekening te houden met de zwaardere buien en daarvoor maatregelen te treffen. Dit is een vorm van klimaatadaptatie.Om te bekijken wat nu de beste oplossing in een wijk is om hemelwater af te voeren heeft NTP in bouwteam met de gemeente Deventer, Tauw en studenten van hogeschool Larenstein diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen. De ondergrond van Deventer bestaat over het algemeen uit zand en heeft voldoende lage grondwaterstanden waardoor infiltreren van regenwater goed mogelijk is.

Wat betreft verbetermaatregelen wordt daarom onder andere ingezet op water ‘vast’ houden door lokaal te infiltreren in de bodem. Hiermee wordt de afvoer van regenwater naar de zuivering en oppervlaktewater beperkt, is er meer water beschikbaar tijdens droge periodes voor groen in de stad en wordt tevens het grondwater aangevuld. Bij de proeftuin klimaatbestendige straat worden diverse mogelijkheden onderzocht om het water in de waterbergende fundatie te laten stromen.Het gaat daarbij om 4 proefvakken met diepte-infiltratie (per proefvak 2x verticale drainage tot 8m).


 

Neem voor meer informatie contact op met André Sprukkelhorst

Projectleider
0651518861 stuur mij een email